Zelfverdediging of een cursus weerbaarheid

Uitgelicht

Voorheen werden er in het land veel zelfverdedigingscursussen gegeven, met namen door sportscholen en buurtcentrums waar dan voornamelijk vrouwen op af kwamen.
Tegenwoordig zijn deze voor een grootdeel vervangen door zogenaamde weerbaarheidscursussen.

Mijn vraag is: Is dit een goede ontwikkeling of is het gewoon het zelfde liedje in een ander jasje.

Rob van Leeuwen

Advertenties

De uitvoer van het Wado karate verschilt nogal eens.

Uitgelicht

Wanneer we een stage of seminar meemaken worden we nogal eens geconfronteerd met een verschil in uitleg van de techniek, kumite en kata, en dat kan nogal verwarrend zijn.
Ondanks dat er verschillende Wado karate stromingen bestaan zouden de diverse technieken toch op dezelfde manier moeten worden uitgevoerd.
Naar mijn idee betekend dit dat er hier en daar toch afwijkingen zijn van het originele Wado karate dat Otsuka sensei ooit ontwikkeld heeft.
En dat leraren misschien iets te veel hun eigen interpretatie en uitvoer van de techniek naar voren schuiven.
Zelf denk ik dat dit het Wado karate geen goed doet en dat hij misschien wel in de toekomst zal lijden tot het verlies van het unieke dat het Wado karate in zich heeft.

Mijn vraag is dat ook, wat vind jij hiervan moeten we toch meer naar een eenduidige uitleg van de techniek, of is het zowel goed en mag iedereen wel zijn eigen uitleg hebben.

Rob van Leeuwen

Steeds het zelfde tijdens iedere Wado demonstratie

Uitgelicht

Hoe kan het dat er slechts een beperkte hoeveelheid technieken worden getoond tijdens de diverse Wado karate demonstraties die er toch regelmatig gegeven worden.
Wat we zien is telkens een gekloonde kopie van wat Hironori Otsuka ooit liet zien en eigenlijk zelden iets anders.
Maar er moet toch veel meer zijn dan zo’n aantal gekloonde technieken, waarbij ik moet opmerken dat verschillende andere karatestijlen daar veel opener over zijn.

Mijn vraag is dan ook, denk jij daar wel eens over na en wat zou jij graag zien dat er tijdens een demonstratie getoond zou worden.

Rob van Leeuwen

Vragen over de uitleg van de technieken

Uitgelicht

Wanneer we serieus het Wado karate beoefenen komen we op een bepaald moment zeker aan verschillende vragen toe. Vragen waarop vaak een onbevredigend antwoord wordt gegeven, en waarbij je denkt klopt dit nou wel er moet toch veel meer zijn dan dat.

Mijn vraag is dan ook, denk jij hier wel eens over na en ben jij daar dan tevreden mee, of denk je nou het zal wel.
En wie weet heb jij zelf wel een vraag waar iedereen eens over na moet denken.

Het zou mooi zijn als ook jij hier een reactie zou willen plaatsen

Rob van Leeuwen

Internal Power in het Wado karate

Uitgelicht

Misschien zegt het jou niets, maar binnen het Wado karate maken we hier op veel verschillende momenten gebruik van. Met name in de kata’s komen deze zaken regelmatig voor. Maar helaas is dat vaak niet herkenbaar voor iedereen, je moet er echt op worden gewezen.

Heb jij hier ervaring mee, dan zou het fijn zijn als je daar eens wat over zou willen vertellen.

Bij voorbaat mijn dank.

Rob van Leeuwen

Het oefenen van Kihon en Renrakuwaza technieken

Uitgelicht

Doorgaans oefenen we deze technieken door heen en weer te lopen op een commando in de Dojo. We doen dit eigenlijk altijd en bijna als een automatisme omdat we dit zo hebben aangeleerd. Maar vragen we ons nou wel eens af waar nu de meerwaarde inzit bij het oefenen op deze manier, is het wel realistisch om op die manier te trainen.
Om enkele voorbeelden te geven:
We oefenen Junzuki, maar in het echte leven zie je nooit dat iemand aangevallen wordt of zelf zou aanvallen met een Junzuki.
Zo staan we wanneer we Shuto-uke uitvoeren altijd in stand Nekoachi stand waarbij een voet op de bal van de voet steunt, je kunt toch ook gewoon staan met beide voeten plat op de grond.

Mijn vraag is dan ook weet jij waarom je dergelijk technieken nou echt oefent of is dit alleen maar een soort van lesvorm. Of is er toch een hoger plan dat jou een stap verder gaat brengen in jouw karate ontwikkeling.

Graag zou ik ook eens jouw mening hierover willen lezen.

Rob van Leeuwen

Het verschil tussen Dangraden

Uitgelicht

Wanneer we kijken naar iemand met een zwarte-band, dan is het niet gelijk duidelijk dat hij of zij misschien wel een hogere Dan-graad bezit dan we in eerste instantie aannemen.

Wat maakt het nu duidelijk voor de zogenaamde buiten wereld waar het verschil zit.
Zou dit niet op de een of andere manier bijvoorbeeld in de uitvoer van de diverse technieken ook direct zichtbaar moeten zijn. Zo zou je toch het verschil tussen een tweede en een vierde Dan direct moeten kunnen zien.
Of is het behalen van een hogere Dangraad slechts een formaliteit waar men aan moet voldoen.

Rob van Leeuwen

Paired kata oefeningen, het werken met een partner

Uitgelicht

We kennen natuurlijk allemaal het oefenen met een partner wanneer we met de diverse kumite’s bezig zijn. Maar het daadwerkelijk werken aan de techniek waarbij de partner zowel een controlerende rol heeft, als een ondervindende rol dat gebeurt in de meeste scholen wat minder en soms helemaal niet.

Mijn vraag is dan ook, is dat nou wel of niet een gemiste kans of zeg jij dat is echt niet zo belangrijk want mijn leraar corrigeert mij wel.

Rob van Leeuwen

Boeken over het Wado karate

Uitgelicht

Er zijn veel boeken geschreven over het Wado karate maar in de meeste gevallen zijn het eigenlijk niet meer dan opsommingen van de diverse technieken die er zijn.
Het merendeel van die boeken gaat nooit dieper in op de feitelijke techniek.

Mijn vraag is dan ook:  Welk Wado karate boek heeft jou voorkeur en heeft het jou geholpen om een beter inzicht in het Wado karate te krijgen.
Ik ben benieuwd welk boek jou voorkeur heeft.

Rob van Leeuwen

Invloed vanuit andere karatestijlen gunstig of ongunstig

Uitgelicht

De invloed vanuit een andere karatestijl kan zeker een bijdrage leveren om een goede karate ka te worden, maar zou het ook kunnen dat die invloed niet altijd even gunstig is voor het systeem en de ideeën van het Wado karate. Hironori Otsuka heeft tenslotte niet voor niets zijn eigen karatestijl ontwikkelt.

Graag zou ik hier ook eens jou mening over willen horen

Rob van Leeuwen

Welk Wado kata leert jou het meest.

Uitgelicht

Of kun je dat niet zeggen omdat ieder kata wel iets specifieks in zich heeft.
Ook zou ik wel eens willen weten of jou eigen karate beter is geworden door het lopen (oefen) van de kata’s
En misschien kun je wel een bepaald voorbeeld geven uit een kata dat jou verder geholpen heeft in jou karate ontwikkeling.

Rob van Leeuwen

Is het karate en in bijzonder het Wado karate een sleur aan het worden in Nederland

Uitgelicht

Het lijkt er op dat er een soort van verzadiging is opgetreden binnen het (Wado) karate, er worden zeer weinig evenementen en stages georganiseerd de laatste tijd.
En diegene die wel wat organiseren krijgen weinig respons en haken daardoor ook natuurlijk af. Bij onze buren zoals Duitsland, Engeland en Belgie is er wel een redelijke opkomst.
Mijn vraag is dan ook heb jij enig idee waar dit aan zou kunnen liggen, en wat we hieraan zouden kunnen veranderen.

Rob van Leeuwen

Ademhaling

Uitgelicht

Tijdens de uitvoering van jou technieken moet je ook letten op jou ademhaling, en natuurlijk vooral doorgaan daarmee.
Maar is dat alles wat er is? Of is er meer?
Is ademhaling iets waar er binnen jouw dojo aandacht voor is en zo ja wat houdt dat dan in?
Is bijvoorbeeld de ademhaling in kata gelijk als die in Kihon?
Zijn er afwijkingen in de manier van ademhalen en zo ja wanneer dan?

Graag hoor ik van jou of jij hier ervaring mee hebt, en hoe jij dit dan beleeft.

Arnold Keizer

Werken de technieken die jij oefent eigenlijk wel!

Uitgelicht

Wanneer je in de dojo aan het oefenen bent heb je de neiging om te denken dat je ontzettend harde stoten, schoppen of blokkeringen uitvoert.
Zo oefenen we in de verschillende kata’s een flink aantal gecombineerde technieken, maar helaas wordt meestal vergeten om deze ook eens samen met een partner te oefenen.

Wat jou ervaring hiermee is zou ik hier graag eens willen weten.

Rob van Leeuwen

Concepten en Principes van het Wado karate

Uitgelicht

Het Wado karate kent vele concepten en principes.
Mijn vraag is dan ook, ben jij hier bekend mee en kan jij er hier dan een aantal spontaan van opnoemen.
En dan bedoel ik niet de bekende termen zoals Nagashi, Inashi, of Taisabaki maar veel meer die zaken die het Wado karate zo unique maken.

Ik ben benieuwt naar jou antwoord.

Rob van Leeuwen

Is het Wado karate wel of niet aan een verandering toe

Uitgelicht

In het afgelopen decennia is er veel duidelijk gekomen in de verschillende technieken van het Wado karate. Duidelijkheid die heeft laten zien dat veel technieken meer in huis hebben dan dat we voorheen aannamen.
Zo is ons onder andere duidelijk geworden dat het Wado karate veel meer een Jiujitsu dan een Karatestijl moet zijn. Ook is ons duidelijk geworden dat de benadering van de technieken niet hetzelfde is als bij de andere karatestijlen.

Dus mijn vraag luidt hier dan ook, moeten we ons niet eens wat aanpassen en ons wat meer richten op wat Otsuka sensei eigenlijk met zijn Wado karate voorhad.

Graag zie ik ook van jou eens een reactie tegemoet.

Rob van Leeuwen

Taikyoku of Kihon no kata

Uitgelicht

In veel scholen zie je dat er buiten de regulaire kata’s ook nog eens een soort van uittreksels van Pinan Nidan word geoefend, namelijk het zogenaamde Taikyoku of Kihon no kata geheten.
Deze sterk versimpelde vorm wordt dan op vele verschillende manieren gebruikt.

Heeft dit nou echt wel zin en wat is dan de meerwaarde daarvan. We hebben immers toch gewoon de vijf Pinan kata’s, waarin alles zou moeten zitten wat een leerling nodig heeft om verder te komen.

Rob van Leeuwen

De begrippen Martial Arts en Budo

Uitgelicht

Deze begrippen worden regelmatig door elkaar heen gebruikt als een soort van synoniem van elkaar, maar klopt dit wel of zit er een wezenlijk verschil tussen beide begrippen. Vind jij dat aanvaardbaar, of zeg jij dat zijn twee verschillende groot heden.

Ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt.

Arnold Keizer

De standen binnen het Wado karate

Uitgelicht

Sommige karate ka’s staan wel erg laag in hun standen, maar wanneer we kijken en lezen in het boek van Otsuka sensei zien we dit nergens terug komen.
Is dat nou een misvatting door invloeden van andere karatestijlen zoals het Shotokan of omdat het beter is om laag te staan.

Mijn vraag is dan ook: waarom zou je zo overdreven laag gaan staan. Of is er een reden voor om juist niet zo laag te staan.

Rob van Leeuwen

Kunnen en willen leraren zich wel of niet aanpassen aan veranderde omstandigheden.

Uitgelicht

Doordat er de laatste jaren een flink aantal deuren zijn geopend die in het verleden gesloten waren, is er behoorlijk veel nieuwe kennis ontstaan. De duidelijkheid over het Hoe, Wat en Waarom we bepaalde technieken eigenlijk oefenen is hierdoor zeker toegenomen.
Jammer is dat die kennis vaak in de dagelijkse praktijk tot onbegrip leidt. Leraren voelen zich hierdoor vaak aangevallen en schieten gelijk in de stress.
Toch kan deze (nieuwe) kennis wel degelijk een goede impuls geven aan de inzichten en ideeën die men heeft, zonder dat men zich aangevallen voelt.

Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt.

Rob van Leeuwen

Diverse technieken hebben verschillende niveaus

Uitgelicht

Wist jij dat een aantal technieken jou in de meeste gevallen eerst op een eenvoudige manier worden aangeleerd, waarna ze in een later stadium moeten worden vervangen voor de juiste technische uitvoer.
Zo kennen we allemaal wel het instappen bij de techniek Gyakuzuki, waarbij we meestal in eerste instantie de stappen maken vanuit een soort van draaiende (schaats) beweging.
Wanneer je wat verder bent in jou ontwikkeling ga je die stappen steeds efficiënter maken en is die zogenaamde schaats beweging niet meer nodig.
Een tweede voorbeeld is de Shuto-uke techniek deze leer je ook in eerste instantie op een vrij basale manier uit te voeren, in een later stadium zal je zeker leren dat wanneer je meer met je romp zal gaan werken deze techniek een stuk efficiënter kan worden uitgevoerd.
Zo is de uitvoer van een 1 Dan Junzuki niet gelijk aan de uitvoer van een 4 Dan Junzuki, hier zitten wezenlijke verschillen tussen.

Natuurlijk hoor jou nu reeds zeggen, is het dan niet beter om die technieken meteen op de juiste manier aan de leerlingen aan te leren.

Graag lees ik ook jou mening hier eens over.

Rob van Leeuwen

Wanneer is iemand jouw leraar / Sensei

Uitgelicht

Als je als een beginner een dojo binnen loopt dan is het meestal direct duidelijk wie daar de leraar is. Maar is het hebben van een leraar alleen diegene die les geeft of is het toch net even anders?
Een leraar van mij zei ooit eens dat hij ook van een gele bander kan leren. Is dan iedereen waar je les van krijgt direct jou leraar!!. Een uitdagend vraag.
Wanneer je naar verschillende seminars gaat kan je leren, maar kun je dan ook gelijk die sensei jou leraar noemen of zit dit iets anders in elkaar.
Is alleen het technisch onderwijs belangrijk of moet een Sensei ook een modelrol hebben in de breedste zin van het woord. Of is dit niet belangrijk zolang er technisch maar iets van te leren valt.
Wanneer een sensei nu meer is dan alleen maar iemand die jou technisch verder helpt, waar leg jij dan de grens om hem Jouw sensei te noemen.
? En is het eigenlijk belangrijk voor jou om iemand mijn sensei te noemen of speelt dit helemaal geen enkele rol voor jou en is het gewoon voor jou een docent, leraar of sensei die les geeft.

Wat is jouw  mening hierover?

Arnold Keizer

Het meer Japanner zijn, dan een Japanner

Uitgelicht

Je merkt het vaak in de dojo dat leerlingen maar ook leraren plotseling Japanse kreten gaan gebruiken en zich eigenlijk in jou ogen overdreven aanstellen. Doen ze dat nou om zich te profileren of om interessant te lijken, en heeft het nou eigenlijk wel nut.
Moeten we alle gebruiken dit men in Japan in de dojo voorschrijven hier ook uitvoeren of vind jij dat niet nodig.

Een voorbeeld is het gebruik van het woord Osu uitgesproken als Oss of zoiets als Oess dat te pas en on te pas wordt gebruikt, en niet alleen binnen het karate maar ook tegenwoordig bij andere vechtsporten.
(Osu is eigenlijk een ruwe uitdrukking die je eigenlijk niet zomaar kunt gebruiken).
Zelf denk ik dat je dat woord Oss rustig mag gebruiken binnen het karate omdat het in de loop der jaren een soort van eigen karatetaal is geworden, en daar is toch niets mis mee.

Graag zou ik eens willen horen jij hier nou van vind.

Rob van Leeuwen

Karate Olympisch in 2020

Uitgelicht

Woensdag 3 augustus 2016 is een historische dag voor de Karate sport; het IOC heeft in Rio de Janeiro, rond 21.30 uur Nederlandse tijd besloten, dat Karate officieel een Olympische sport is op de agenda van de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo, Japan. Geen demo of aanvullend programma; Karate is in 2020 een volwaardig onderdeel van de Olympische agenda.
Het grote gevaar hiervan is natuurlijk dat de diverse karate stijlen naar alle waarschijnlijkheid genoodzaakt zullen zullen zijn om samen vloeien tot een grootte smeltkroes. (eenheids karate).
Zou dit misschien wel een reden kunnen zijn om de stijlen los te koppelen van de diverse bonden.
Mijn vraag is: vind jij dit nou een zegen of zeg jij, nou voor mij hoeft het niet.
Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt, dus laat het snel weten op deze blog.

Rob van Leeuwen

Is het weten van de historie van het Wado karate wel of niet belangrijk!

Uitgelicht

Is voor jou de historie van het Wado karate belangrijk, of denk jij dat dit niets bijdraagt in de ontwikkeling van jou Wado karate.
Er zijn bv. op het internet veel documenten te vinden over het Wado karate, waarbij de feitelijke juistheid of onjuistheid naast elkaar lopen en dus voor onduidelijkheid kunnen zorgen. Zo zou je kunnen zeggen, is het relevant om te weten wanneer er een belangrijk persoon binnen het Wado gestorven is, of op welke datum die en die gebeurtenissen hebben plaats gevonden.
Ik ben benieuwt wat jou mening hierover is en leest dit graag terug in deze blog.

Rob van Leeuwen

Een leer of lesmethode binnen het (Wado) karate

Uitgelicht

In veel verschillende sporten bestaat er zo iets als een leer of lesmethode die door de lesgevers in het algemeen aanvaard wordt en hen helpt bij het opbouwen van hun sport en natuurlijk met het begeleiden van hun leerlingen. Binnen het karate is dit zeker niet het geval, opbouw van lessen en het werken naar een eventueel examen verschillen per school nogal. De leraar bepaald, en wat die ene leraar belangrijk vind, vind de andere leraar helemaal niet interessant.

Mijn vraag is dan ook, zou dit feitelijk ook niet mogelijk moeten zijn binnen het karate dat we tegenwoordig toch wel mogen rekenen tot een volwassen sport.
Ik ben benieuwt wat jij hiervan denkt!

Lees hier het document dat ik geschreven heb.

Rob van Leeuwen

Waar dient die techniek nou eigenlijk voor!

Uitgelicht

Tijdens de training loop je verschillende technieken zoals Junzuki, gyakuzuki enz. Otsuka sensei stopte veel Shindo technieken in zijn Wado karate, maar heb jij nou enig idee welke technieken dit zijn en wanneer je deze technieken daadwerkelijk aan het oefenen bent.
Om maar een voorbeeld te geven: weet jij waarom het Wado karate als enige karate stijl tijdens de uitvoer van Shuto-uke de hiel los heeft van de grond.

Mijn vraag is dan ook, ben jij je er werkelijk van bewust waar het Wado karate van Hironori Otsuka eigenlijk voor staat.
Graag zou ik van jou eens horen (lezen) wat jij hier van denkt.

Rob van Leeuwen

Kijkend naar een Youtube filmpje of een karate DVD en dit dan als zijnde de waarheid aanvaarden. Is dat nou slim of niet.

Uitgelicht

Zo zie je toch veel dat men bij een gegeven demonstratie slechts aan het na-apen is wat er op zo’n filmpje te zien is.
Om een voorbeeld te geven: vaak zie je dan men een demonstratie geeft van de Tanto-dorie kumite’s of een demonstratie van de zwaardtechnieken die Hironori Otsuka ooit op film heeft gezet. Er wordt dan een soort van kopie van zo’n filmpje gedemonstreerd, maar wat Otsuka werkelijk aan het doen is daar heeft men geen benul van. Gewoon omdat de kennis daarvan ontbreekt.
En dat is toch wel bijzonder jammer omdat juist die kennis het Wado karate zo buitengewoon interessant maakt. Bedenk hierbij dat Otsuka, veel technieken uit het Shindo Yoshin in zijn Wado karate heeft gestopt.

Vind jij dat na-apen nou acceptabel of zeg jij dat moet je eigenlijk niet doen.
Ik ben benieuwd wat jij daar nou van vindt.

Rob van Leeuwen

 

Een antwoord waar je geen goed gevoel bij hebt.

Uitgelicht

Het gebeurd regelmatig dat er vragen tijdens de les of op stages worden gesteld waar men niet  echt een bevredigend antwoord op krijgt.
Het gevolg is dat leerlingen maar ook leraren gaan twijfelen aan de juiste uitleg van de technieken.
Vindt jij dat een leraar alle antwoorden moet kunnen geven of is dat teveel gevraagd?
Het gevolg kan zijn dat men door die twijfel zelf invulling gaat geven of erger nog gaan afhaken.

Graag zou ik hier ook eens jou mening over lezen!!

Rob van Leeuwen

Is het Wado karate langzaam aan het vervlakken, of is dat onzin.

Uitgelicht

Dit is misschien een boute stelling voor een aantal mensen, maar het lijkt er sterk op dat het Wado karate langzaam maar zeker vervlakt tot een algemene karatestijl.
Het unieke dat Wado karate tot Wado karate maakt, raakt langzaam maar zeker op de achtergrond.
Komt dit nou omdat de interesse er niet is, of dat het gewoon niet bekend is dat er nog veel meer informatie beschikbaar is.

Merk jij daar nou ook iets van, en heb jij hier ook een mening over dan lees ik die graag van jou.

Rob van Leeuwen

Internal Power binnen het Wado Karate

Uitgelicht

Wanneer je wat verder op de trap van het Wado karate gaat komen zal je ook op een bepaalt moment kennis gaan maken met de zogenaamde Internal power.
Dit zijn technieken die jou het mogelijk maken om met minder krachtige technieken de  tegenstander op een efficiëntere en snellere manier uitschakelen.
Mijn vraag is heb jij hier wel eens van gehoord en heb jij daar ook enige ervaring mee.
Ik ben benieuwd naar jou antwoord.

Rob van Leeuwen

Het begrip Mikiri

Uitgelicht

Binnen het ( Wado ) karate kennen we het begrip Mikiri.
Mijn vraag aan jou is: heb jij daar wel eens van gehoord of kennis mee gemaakt, en wat weet jij daar dan van.
Zoals altijd mag je jouw bijdrage ook anoniem insturen natuurlijk.

Rob van Leeuwen

Wel of niet meer jiujitsu binnen het Wado karate

Uitgelicht

In een eerdere blog had ik het er over dat het Wado Karate meer een Jiujitsu stijl is dan een Okinawa karate stijl.
Vind jij dat we dan ook meer jiujitsu technieken binnen het Wado karate moeten gaan gebruiken of is dat onzin. Of vind jij dat het Wado karate zoals we dit nu beoefenen wel goed genoeg is en moeten we niets aanpassen of veranderen.

Rob van Leeuwen

Wado karate en het gebruik van het zwaard.

Uitgelicht

Otsuka sensei gebruikte zijn kennis van het zwaard (de oude martiale art kunsten) mede als basis voor zijn Wado karate. Toch hebben de meeste leraren hier niet echt veel belangstelling voor.

Vind jij dat dit wel zou moeten, of zeg jij dat dit weinig of geen toegevoegde waarde heeft voor het hedendaagse Wado karate.

Graag zou ik ook hier eens jou mening over lezen.

Rob van Leeuwen